Wie zijn we?

Jantien Piekstra,
GZ psycholoog

Mijn naam is Jantien Piekstra (1976). Ik ben GZ-psycholoog (BIG-geregistreerd), cognitief gedragstherapeut en EMDR practitioner. Na mijn afstuderen in 2001 aan de Rijksuniversiteit Groningen ben ik onder meer werkzaam geweest in de arbeidsreintegratie, Arbodienstverlening, gehandicaptenzorg en in de basis- en specialistische GGZ. Daarnaast ben ik supervisor en leertherapeut voor GZ-psychologen- en cognitief gedragstherapeuten in opleiding. De afgelopen jaren heb ik mij steeds meer gespecialiseerd in de behandeling van trauma en traumatische rouw. Ik heb meegewerkt aan verschillende projecten van de Rijksuniversiteit Groningen op dit gebied (o.a. Rouw na moord, Leven met vermissing, Rouw na vliegramp MH17) en ben aangesloten bij het Landelijk Netwerk Traumatisch Verlies. Ik heb ruime ervaring met het behandelen van bijna alle voorkomende psychische klachten bij zowel volwassenen als jongeren. Hierbij maak ik onder meer gebruik van cognitieve gedragstherapie, EMDR en mindfulness. Daarnaast gebruik ik regelmatig technieken uit andere therapiestromingen, zoals: transactionele analyse, oplossingsgerichte therapie, voice dialogue en systemisch werk. Mijn behandelingen zijn altijd maatwerk.

 

 

Marlene Koekkoek
Gz-psycholoog

Mijn naam is Marlene Koekkoek (1976). In de  loop van mijn werkzame jaren ging mijn aandacht steeds meer uit naar de behandeling van trauma klachten en de problemen die mensen ervaren als ze door de trauma klachten hun leven niet goed meer onder controle hebben. Mijzelf specialiseren op het gebied van trauma werk was hierop een logisch vervolg. Ik heb dit gedaan door middel van de EMDR opleidingen en lichaamsgerichte opleidingen (waaronder Aumm en level 1 en 2 van de Sensorimotor Psychotherapie). Trauma zit niet alleen in je hoofd, maar in je hele lichaam! Daarom heb ik naast aandacht voor je gedachten en emoties, ook aandacht voor wat er in je lichaam gebeurt.

Na werkzaam te zijn geweest in de forensische- en verslavingssector, arbeid gerelateerde zorg en in de reguliere zorg, zowel in de basis als specialistische GGZ, heb ik 2011 heb ik mijn eigen praktijk voor de basis GGZ opgezet in Winsum. Daarnaast geef ik les aan collega’s over lichaamsgericht werken met trauma. En ik ben zelf ook nog steeds, met veel plezier, in opleiding om mezelf verder te bekwamen. Op de dinsdagen werk ik in het expertise centrum.

Ik ben geregistreerd als Gz-psycholoog, EMDR Practitioner en Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP. Big geregistreerd onder nummer: 39064327525 ; AGB code: 94008903

.

.

..Sanne van Rossum-Alblas
GZ-psycholoog

Mijn naam is Sanne van Rossum-Alblas (1979). Ik ben GZ-psycholoog (BIG-geregistreerd), EMDR therapeut, cognitief gedragstherapeut VGCt® i.o. en schematherapeut.i.o. Tijdens mijn opleiding sociale en klinische psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen heb ik onderzoek gedaan op het gebied van de psychologie van culturele verschillen. Na mijn afstuderen (2006) heb ik gewerkt in de chronische en forensische psychiatrie, in de gespecialiseerde GGZ met angst- en stemmingsstoornissen en heb ik mij gespecialiseerd in chronische vroegkinderlijke traumatisering en dissociatieve stoornissen. Ook heb ik ervaring opgedaan met veteranenproblematiek. In mijn eigen praktijk in Eelde-Paterswolde ben ik gaan werken in de basis GGZ. Daar heb ik mij geschoold in de Rationeel Emotieve Therapie en ervaring opgedaan met de behandeling van vluchtelingen. Vanuit mijn affiniteit met ervaringsleren heb ik mij daarnaast bezig gehouden mindfulness en compassietraining en hulpverlening met paarden. Graag zou ik dit ook meer in mijn werk gaan toepassen. Ik ben betrokken en vindt het belangrijk de behandelingen goed af te stemmen op individuele behoeften en voorkeuren. Daarnaast hecht ik veel waarde aan (het versterken van) autonomie. De behandeling wordt dus altijd in gezamenlijk overleg vormgegeven.

 

 

Jos de Keijser,
Klinisch psycholoog, Hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen

Mijn naam is Jos de Keijser. Ik ben bijzonder hoogleraar psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Door de combinatie van mijn werk in de praktijk bij GGZ Friesland en de universiteit, heb ik mij gespecialiseerd in de behandeling van suïcidaal gedrag, verlies na suïcide, moord en persoonsvermissing. Ik werk als klinisch psycholoog en ben hoofdopleider Klinisch Psycholoog en hoofdopleider Psychotherapeut bij de Rijksuniversiteit Groningen (Opleidingsinstituut PPO).

.

 

 

 

Koos de Boed, Ervaringsdeskundige

Mijn naam is Koos de Boed. Ik ben ervaringsdeskundige (HBO – AD Ervaringsdeskundige in de Zorg – Hanzehogeschool Groningen). Tijdens en na mijn studie ben ik als ervarings-deskundige werkzaam geweest bij het FACTteam (ambulante zorg) van GGz Centraal in Ermelo. Nu werk ik daar als coördinator Herstel & Herstel-ondersteuning voor de regio Veluwe & Veluwevallei. Naast mijn werk bij GGz Centraal werk ik als medewerker extern bij het Praktijkhuis Leeuwarden van Ixta Noa. Daarnaast zet ik mij met de Stichting Herstelproces in voor mensen met een (psychische) kwetsbaarheid.

Vanuit mij eigen ervaring ben ik mij gaan inzetten voor mensen die te maken hebben (gehad) met zelfdoding of suïcidale gedachten. Ik heb geleerd, uit mijn eigen ervaring, dat het praten hierover enorm kan opluchten. Hierbij is het wel belangrijk dat de persoon met wie je in gesprek gaat niet te koop loopt met zijn verhaal, want jij staat centraal en jij bepaalt het verloop van het gesprek. Het gaat per slot van rekening om jou. Het onbevangen in gesprek gaan met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt en zonder oordeel met je in gesprek gaat kan je een heel prettig en fijn gevoel geven.

Dit geldt niet alleen voor mensen die zelf te maken hebben met suïcidale gedachten, maar zeker ook voor de naasten. Het heeft zeker invloed op hun leven, het hierover in gesprek gaan met een (familie)ervaringsdeskundige kan veel duidelijkheid en begrip opleveren.

 

Ilse de Groot,
Klinisch psycholoog

Mijn naam is Ilse de Groot (1982). Ik ben klinisch psycholoog, psychotherapeut, EMDR practitioner, cognitief gedragstherapeut en schematherapeut. Na het behalen van mijn doctoraal Klinische- en gezondheidspsychologie (2006) en master Occupational health psychology (2007) aan de Universiteit Leiden, heb ik onder andere gewerkt binnen de arbodienstverlening, forensische psychiatrie, basis GGZ en specialistische GGZ. Ik heb ruime ervaring met het behandelen van volwassenen met werkgerelateerde problematiek, angstproblematiek, stemmingsproblematiek, traumastoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, problemen op gebied van zelfbeeld, (onverklaarde) lichamelijke klachten en verliesverwerkingsproblematiek. Daarnaast heb ik mij de afgelopen jaren gespecialiseerd op het gebied van suïcide en suïcidepreventie. Ik werk zowel met mensen die een poging tot zelfdoding gedaan hebben als met naasten van mensen die een poging zonder dodelijke afloop gedaan hebben. Daarnaast werk ik met nabestaanden van mensen die suïcide gepleegd hebben.
Ik beschik over een sterk analytisch vermogen naast een hoge mate van sensitiviteit maar het meest belangrijk vind ik dat ik werk vanuit het contact, omdat ik geloof dat mensen die echt in verbinding staan met anderen meer kunnen bereiken dan ze alleen zouden kunnen.