Kosten en vergoedingen

Gecontracteerde zorg

Voor 2018 hebben wij contracten afgesloten met de Friesland zorgverzekeraar en met DSW. Wanneer u hier verzekerd bent, wordt de behandeling volledig vergoed en kunnen wij de rekening na afloop van de behandeling rechtstreeks aan uw verzekeraar sturen. U heeft hier dus geen omkijken naar. Houd qua kosten wel rekening met het wettelijke eigen risico (minimaal 385 euro in 2018).

Voor 2019 hebben wij contracten afgesloten met de Friesland, DSW, Zilveren Kruis Achmea en Caresq (Besured, National Academic, Promovendum en Optiq). Bij deze verzekeraars geldt een volledige vergoeding binnen zowel de Basis- als de Specialistische GGZ.

Met Menzis is voor 2019 een contract afgesloten voor Basis GGZ. Hiervoor kunt u terecht bij Marlene Koekkoek en Jantien Piekstra. Indien u door een van onze andere behandelaren geholpen wilt worden en/of indien behandeling binnen de Specialistische GGZ geïndiceerd is, wordt nog steeds een groot deel van de kosten vergoed. Kijk voor meer informatie hierover onder het kopje ‘ongecontracteerde zorg’.

 

Ongecontracteerde zorg

Ook wanneer wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar, wordt de behandeling bij ons (voor een groot deel) vergoed. Heeft u gekozen voor een restitutiepolis? Dan wordt de behandeling meestal volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Heeft u gekozen voor een naturapolis, dan wordt de behandeling nog steeds gedeeltelijk vergoed. Doorgaans geldt hiervoor een percentage dat ligt tussen de 65% en 80% van het maximale NZA-tarief. Check hiervoor goed uw polisvoorwaarden. Na afloop van de behandeling ontvangt u van ons een nota. Deze dient u zelf aan ons te voldoen. De nota kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt van hen dan zo spoedig mogelijk het bedrag terug waar u recht op heeft.

 

Extra vergoedingen

Bent u slachtoffer geworden van een misdrijf, een ongeval of een ramp, dan kunt u mogelijk aanspraak maken op een schadevergoeding van het Fonds Slachtofferhulp. Wanneer u slachtoffer bent van een geweldsmisdrijf of u bent nabestaande van iemand die is overleden door geweld, dan kunt u ook contact opnemen met het schadefonds geweldsmisdrijven. Zij bieden slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek letsel een financiële tegemoetkoming. Met dit geld kunt u bijvoorbeeld extra gemaakte kosten, zoals reiskosten of de kosten van uw eigen risico, betalen.

Heeft u een bijstandsuitkering en daardoor niet voldoende financiële middelen om het eigen risico en/of een deel van de behandeling zelf te betalen, dan kunt u zich ook wenden tot de Sociale Dienst voor bijzondere bijstand.

Wanneer de klachten werkgerelateerd zijn of een negatieve invloed hebben op uw functioneren daar, kunt u vragen of uw werkgever eventueel (een deel van) de kosten voor zijn of haar rekening wil nemen.

 

Voorwaarden

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, dient er sprake te zijn van een DSM-V-stoornis (bijvoorbeeld een angststoornis, posttraumatische stress- of een depressieve stoornis). Deze kan worden vastgesteld door uw behandelaar tijdens de intakefase van de behandeling. Bepaalde stoornissen zijn helaas uitgesloten van vergoeding, bijvoorbeeld aanpassingsstoornissen. Verder heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig. Deze dient in uw bezit te zijn voordat u een afspraak bij ons maakt.

 

Niet nagekomen afspraken

Afspraken die u niet kunt nakomen, kunt u tot 24 uur van te voren kosteloos annuleren (telefonisch of per email). Afspraken die niet of niet op tijd worden afgezegd, moeten wij helaas gedeeltelijk in rekening brengen. De kosten hiervan bedragen 50 euro.